Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Tisková zpráva: Mladým lidem není stav jejich okolí lhostejný

13. 11. 2013, Rožnov pod Radhoštěm

Desetinásobný nárůst zájmu o dobrovolnou práci zaznamenala v letošním roce nezisková organizace ČSOP Salamandr. Je zjevné, že lidé cítí zodpovědnost za stav přírody v jejich okolí a mají potřebu jednat.

S ústupem hospodaření často dochází k zániku cenných luk a pastvin, které spolu s lesy vytváří charakteristický ráz Beskyd. Salamandr pečuje o zdejší krajinu již 13 let a je zájmem veřejnosti příjemně překvapen. „Dříve bylo výjimečné, že se někdo přihlásil sám od sebe. Letos se nám dokonce přihlásily i první firmy,“ říká Radim Živocký, koordinátor dobrovolnických akcí. Na vzestupný trend obliby dobrovolnictví Salamandr reaguje a navazuje spolupráci s novými příznivci.

Dobrovolná práce je přitom prospěšná pro obě strany. Ochránci přírody mohou pečovat o více lokalit a pro dobrovolníky to není jen možnost k vylepšení životopisu. Víkendová brigáda je nevšedním zážitkem a způsobem, jak navázat nové sociální i pracovní kontakty. „Při práci panuje přátelská atmosféra i mezi lidmi, kteří se před tím neznali. Vždy se vytvoří dobré pracovní týmy,“ komentuje poslední víkendovou akci podpořenou z Visegradského fondu Živocký.

ČSOP Salamandr se o své dobrovolníky patřičně stará. Připravuje pro ně exkurze do vzácných lokalit s odborným výkladem, v létě příštího roku se dobrovolníci mohou těšit na mezinárodní ochranářský tábor.

Poznámky pro editory:

  • ČSOP Salamandr je nezisková organizace z Rožnova pod Radhoštěm.
  • Posláním ČSOP Salamandr je péče o přírodu a krajinu Beskyd.
  • Visegradský fond je grantová společnost podporující spolupráci mezi členskými zeměmi Visegradu (www.visegradfund.org)

KONTAKT:

Radim Živocký

+420 777 910 216

radim.zivocky@salamandr.info