Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Tisková zpráva: Na vojenském cvičišti bojují s nálety

25.11.2014, Rožnov pod Radhoštěm

Tuny spasené trávy a stovky dobrovolnických hodin navracejí mnohdy zapomenutým, vzácným loukám původní tvář. ČSOP Salamandr z Rožnova se podařilo zapojit do péče o beskydskou krajinu dobrovolníky i ovce.

Příkladem může být bývalá vojenská střelnice v Trojanovicích. V listopadu zde nezisková organizace ČSOP Salamandr spojila síly lidí a zvířat. „Zatímco se na části louky pásly ovce, dobrovolníci s námi odklízeli vyřezané větve,“ sdělila Petra Kutílková z ČSOP Salamandr.

O louky na střelnici se po odchodu ruských vojsk nikdo nestaral. Přitom stále hostí řadu zajímavých rostlin a živočichů. Na dvou hektarech najdeme až čtyřicet druhů denních motýlů nebo vzácné orchideje.

ČSOP Salamandr začal díky souhlasu obce a podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha o lokalitu pečovat. „Po vyřezání náletových dřevin a pokosení staré trávy můžou louku vypásat naše ovce valašky. Toto plemeno se dobře přizpůsobí terénu i chudší pastvě,“ vysvětlila Kutílková.

Poznámky pro editory:

KONTAKT: Petra Kutílková, Tel: 774 949 478, petra.kutilkova@salamandr.info