Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Monitoring

Týká se vás zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě? Potřebujete zjistit, které chráněné druhy rostlin či živočichů a jaká přírodní stanoviště se vyskytují v okolí vaší firmy?


Vaše zákonné povinnosti

Podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, jsou vybraní provozovatelé povinni předcházet vzniku ekologické újmy.

  • Ekologickou újmou je mj. změna, která má závažné nepříznivé účinky na chráněné druhy zvířat či rostlin nebo na jejich stanoviště.
  • Zákon se vás týká, pokud nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami, odpady, odpadními vodami apod. Dotčení provozovatelé jsou uvedeni v příloze č. 1 zákona.
  • Navazující nařízení vlády jim ukládá provést hodnocení rizika ekologické újmy.
  • Podmínkou hodnocení je znalost chráněných druhů rostlin, zvířat a přírodních stanovišť v okolí provozovny.

Co vám nabízíme

  • Jednoduchý monitoring území zahrnující výčet chráněných druhů rostlin, zvířat a přírodních stanovišť pro účely základního hodnocení
  • Podrobný monitoring území zahrnující výčet, popis a vývoj populací chráněných rostlin a zvířat spolu s popisem a vývojem přírodních stanovišť pro účely podrobného hodnocení
  • Dlouhodobou spolupráci na monitoringu – aktualizaci poznatků
  • Dlouhodobé zkušenosti a znalosti problematiky monitoringu

V minulosti jsme prováděli monitoring chráněných druhů pro společnost EKOTOXA s.r.o. V současné době provádíme monitoring ekologické újmy pro společnost DEZA, a.s.