Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Péče o krajinu

Také si myslíte, že je důležité pečovat o krásnou krajinu a její cenná území? Máte ve své obci území, které má smysl zachovat? Chcete o ně pečovat, ale nemáte kdy či nevíte jak?


Proč o krajinu pečovat

 • Krajina podléhá změnám od nepaměti, někdy jsou však změny příliš rychlé. Snadno tak můžeme ztratit, co nám až časem začne chybět.
 • Ekonomický význam cestovního ruchu roste. Lidé vyhledávají pestrou krajinu, která je udržovaná, není zarostlá a poskytuje výhledy.
 • Udržovaná tradiční krajina je důležitá i pro společenství místních obyvatel.
 • Je nutno pečovat o cenné lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a zvířat.
 • Je žádoucí usilovat o nápravu území zarostlých a zanedbávaných.
 • Je obvyklé pečovat i o místa, které se nám prostě líbí, protože jde o kus (nebo kousek) přitažlivé krajiny, o kus našeho života.

Co vám nabízíme

 • Vámi vybrané území zmapujeme a navrhneme opatření k zajištění profesionální péče. Spolupracujeme při tom s příslušnými odborníky.
 • Provedeme jednorázový cílený zásah ke zlepšení stavu území.
 • O území můžeme pečovat i dlouhodobě.
 • O všech našich plánech i činnostech budete dostávat podrobné a srozumitelné informace včetně obrazové dokumentace. Všechny podklady můžete použít k účinné vlastní prezentaci.

Dlouhodobě se zabýváme profesionální péčí o přírodu a krajinu v Beskydech a okolí. Máme znalosti a zkušenosti s péčí o louky, mokřady i lesy. Prováděli jsme a provádíme práce v různých územích např. pro Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj nebo Správu CHKO Beskydy.