Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Invazní rostliny

Máte na svých pozemcích problémy s křídlatkou nebo jinými nežádoucími rostlinami, které se rychle šíří? Chcete se jich zbavit, ale nevíte jak?


V čem je problém

 • Invazní rostliny jsou v našich krajích nepůvodní druhy, které se k nám obvykle dostaly jako rostliny okrasné nebo medonosné.
 • Mezi nejrozšířenější patří křídlatka, bolševník a některé druhy netýkavek. Nemají u nás škůdce, proto si s nimi příroda neví rady. Také lidská (ne)činnost napomáhá jejich nekontrolovanému šíření. Rozrůstají se na březích vodních toků, podél komunikací a na zanedbaných pozemcích.
 • Vytlačují původní rostliny, snižují druhovou rozmanitost a napomáhají odplavování půdy.
 • Velmi obtížně se likvidují.
 • Vlastníkům přinášejí mimořádné náklady na údržbu pozemků.

Co vám nabízíme

 • Poradenství v problematice invazních druhů rostlin
 • Zmapování výskytu
 • Likvidaci opakovaným, k ostatní přírodě šetrným postřikem, který je jedinou skutečně účinnou metodou
 • Úklid uschlých rostlin, které se špatně rozkládají a komplikují tím obnovu původní vegetace
 • Revitalizaci území s případnou následnou péčí

Máme dlouhodobé zkušenosti z rozsáhlých projektů likvidace invazních druhů rostlin na velkých plochách v povodí řek Odry a Morávky.