Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Aktuální

Pastviny pro modráska

Krása Beskyd je tvořena hlavně střídáním lesů a pastvin. To tvoří její charakteristický ráz, zajišťuje nádherné výhledy do krajiny a … Více


Likvidace křídlatky v povodí Morávky

Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části řeky Morávky. Potlačením křídlatky bude odvrácena jejich postupující … Více


Pestré louky a lesy v Beskydech

Přestože se v posledních letech opět začíná v krajině více hospodařit, pořád chybí drobní hospodáři. Všechno se dnes děje s ohledem na nejlepší … Více


To, co hlídá Radegast

Radhošťský hřeben je jednou z turisticky nejoblíbenějších oblastí Beskyd, ať už díky Pustevnám, soše Radegasta, kapli nebo výhledům do krajiny. Hřeben … Více


Voda pro krajinu 2018

Na podmáčených loukách a močálech se velmi špatně hospodaří. Technika i zvířata snadno zapadnou do bláta, proto taky bývala tato … Více


Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

LIFE16 NAT/CZ/000731 Zkrácený název: Ze života hmyzu Ze života hmyzu je přeshraniční projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který … Více


Pozemkový spolek Salamandr

Pozemkový spolek Salamandr není samostatným spolkem, jak je to běžné v zahraničí. V České republice to legislativa neumožňuje, a proto … Více


Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy

LIFE12 NAT/CZ/000629   Druhově bohaté smilkové trávníky jsou jedním z předmětů ochrany v Evropsky významné lokalitě (EVL) Beskydy. Vzhledem k tomu, že se … Více


CZECH LIFE

Projekt Ministerstva životního prostředí, jehož partnerem je ČSOP Salamandr. Program LIFE je finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima. … Více


Beskydské stromy

Projekt Beskydské stromy je jedním z našich dlouhodobých projektů a má za cíl prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou … Více