Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

„Karpatské louky“

„Karpatské louky“

Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie … Více


Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Cílem projektu probíhajícího v letech 2006 – 2008 bylo rozvinout environmentální vzdělávání v Moravskoslezském kraji a pokrýt tak „bílá místa“ v této … Více


Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná

Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná

Projekt „Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná“ byl započat v červenci 2006 a ukončen v roce 2007. Obecným cílem … Více


Javornický hřeben – naše společné přírodní a kulturní dědictví

Javornický hřeben – naše společné přírodní a kulturní dědictví

Česko-slovenský hřeben Javorníků se velmi rychle mění, krajina zarůstá. Pomocí publikací, anket, putovních výstav a diskusí v obcích na obou stranách … Více


Staré krajové odrůdy ovocných dřevin

Staré krajové odrůdy ovocných dřevin

V rámci projektu byla vydána metodická příručka zabývající se problematikou a možnostmi využití ovocných dřevin nejen na Valašsku. Dozvíte se, … Více


Výstava a brožura Velké Karlovice – Lidé a krajina

Výstava a brožura Velké Karlovice – Lidé a krajina

V rámci projektu byla vydána brožura Velké Karlovice – Lidé a krajina, sloužící nejen jako průvodce výstavou a krajinou. Jistě … Více


Pasme ovce, Valaši

Pasme ovce, Valaši

V rámci projektu byla vydána příručka pro chovatele ovcí Pasme ovce, Valaši. Jedná se o komplexní přehled témat pro chovatele … Více