Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Beskydské stromy

Beskydské stromy

Dlouhodobým cílem projektu je prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa, tedy snížit dominantní zastoupení smrku ve prospěch … Více


Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

Monitoring velkých šelem v Beskydech

Cílem projektu je zjistit velikost a stav populací velkých šelem a prostorové aktivity jelení a srnčí zvěře v EVL Beskydy. Výsledkem … Více


Biokoridory

Biokoridory Jablunkovska

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatel a představitelů obcí o přínosech biokoridorů pro Jablunkovsko. Obyvatelé Jablunkova, Mostů u Jablunkova … Více


Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Cílem je kompletní příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ pro letní výzvu Operačního programu Životní prostředí. Výstupem … Více


Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu … Více


Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

V loňském roce začala naše organizace realizovat dvouletý projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“, který tvoří dvě hlavní provázané … Více


Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Cílem projektu je kompletní příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“ pro výzvu 2012 programu LIFE+ Příroda a … Více


Migrácia a priestorová aktivita jelenej a srnčej zveri...

Migrácia a priestorová aktivita jelenej a srnčej zveri v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Chránenej krajinnej oblasti Kysuce

Projekt realizovaný v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, je zaměřený na monitorování aktivity jelení a srnčí … Více


Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

Tento projekt doplňuje projekt “Likvidace křídlatky v povodí Odry – II. etapa” podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Oba projekty … Více


Likvidace křídlatky v povodí Odry II.

Likvidace křídlatky v povodí Odry II.

Projekt navazuje na již ukončenou „Likvidaci křídlatky v povodí Odry – 1. etapu“. Cílem je zachování cenných ekosystémů v Poodří, … Více