Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu … Více


Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

V loňském roce začala naše organizace realizovat dvouletý projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“, který tvoří dvě hlavní provázané … Více


Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Cílem projektu je kompletní příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“ pro výzvu 2012 programu LIFE+ Příroda a … Více


Migrácia a priestorová aktivita jelenej a srnčej zveri...

Migrácia a priestorová aktivita jelenej a srnčej zveri v Chránenej krajinnej oblasti Beskydy a Chránenej krajinnej oblasti Kysuce

Projekt realizovaný v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, je zaměřený na monitorování aktivity jelení a srnčí … Více


Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

Tento projekt doplňuje projekt “Likvidace křídlatky v povodí Odry – II. etapa” podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Oba projekty … Více


Likvidace křídlatky v povodí Odry II.

Likvidace křídlatky v povodí Odry II.

Projekt navazuje na již ukončenou „Likvidaci křídlatky v povodí Odry – 1. etapu“. Cílem je zachování cenných ekosystémů v Poodří, … Více


Výsadby vzácnějších a původních stromů v Beskydech

Výsadby vzácnějších a původních stromů v Beskydech

Již od roku 2006 se naše organizace věnuje pěstování, výsadbě a ochraně původních dřevin v Beskydech. Za tu dobu bylo do … Více


Dokončení likvidace křídlatky v části povodí Odry

Dokončení likvidace křídlatky v části povodí Odry

Tento projekt doplňuje projekt “Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa” podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Oba projekty dohromady … Více


Likvidace křídlatky v povodí Odry I.

Likvidace křídlatky v povodí Odry I.

Hlavním cílem projektu bylo zachování cenných ekosystémů v Poodří, které ohrožuje invazní rostlina křídlatka. Dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být … Více


Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Od začátku roku 2007 byl realizován v rámci programu Evropské unie LIFE III – Nature čtyřletý projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí … Více