Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Čistá Morávka

Čistá Morávka

Řeka Morávka je alespoň na své části příkladem divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy. V rámci České republiky je to řeka unikátní, … Více


Sbírka na záchranu modráska černoskvrnného

Sbírka na záchranu modráska černoskvrnného – sbírka je ukončena

Cílem sbírky je přispět k záchraně populace kriticky ohroženého motýla modráska černoskvrnného na Horním Vsacku (v údolí Vsetínské Bečvy), které … Více


Junákov

Junákov

Na východním svahu kopce Strážka, směrem k obci Poličná u Valašského Meziříčí se nachází významný krajinný prvek Junákov. Terasami rozčleněné … Více


Beskydské stromy

Beskydské stromy

Dlouhodobým cílem projektu je prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa, tedy snížit dominantní zastoupení smrku ve prospěch … Více


Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy

Monitoring velkých šelem v Beskydech

Cílem projektu je zjistit velikost a stav populací velkých šelem a prostorové aktivity jelení a srnčí zvěře v EVL Beskydy. Výsledkem … Více


Biokoridory

Biokoridory Jablunkovska

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti obyvatel a představitelů obcí o přínosech biokoridorů pro Jablunkovsko. Obyvatelé Jablunkova, Mostů u Jablunkova … Více


Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“

Cílem je kompletní příprava projektové žádosti „Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy“ pro letní výzvu Operačního programu Životní prostředí. Výstupem … Více


Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

Cílem projektu je vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody, poskytovat základ pro rozhodování v této oblasti a zpřístupňovat informace o stavu … Více


Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech

V loňském roce začala naše organizace realizovat dvouletý projekt „Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“, který tvoří dvě hlavní provázané … Více


Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“

Cílem projektu je kompletní příprava projektové žádosti „Záchrana ohrožených stanovišť v EVL Beskydy“ pro výzvu 2012 programu LIFE+ Příroda a … Více