Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Rodice a deti_n

Krajina pro rodiče i děti

  Jak pečovat o krajinu a udržet přírodní dědictví? Jak o tom povědět i našim dětem, aby měly vztah ke … Více


Velke selmy a verejnost

Velké šelmy a veřejnost

Velké šelmy v Beskydech patří k tématům, kterým se organizace věnuje dlouhodobě. Na profesionální úrovni se problematice věnuje od roku … Více


Lidé pro přírodu Beskyd

Lidé pro přírodu Beskyd

Osvěta o důvodech ochrany přírody musí v současnosti, kdy je přemíra informací, bojovat o pozornost se spoustou atraktivnějších témat. Podobné to … Více


Dobrovolníci a ovce pro krajinu

Dobrovolníci a ovce pro krajinu

  Rozvoj firemního a individuálního dobrovolnictví je v ČSOP Salamandr teprve na začátku. Firemní dobrovolnictví je nabízeno a postupně využíváno. Individuální … Více


Morávka lidem, lidé Morávce

Morávka lidem, lidé Morávce

Řeka Morávka je alespoň na své části příkladem divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy, což je v rámci České republiky … Více


Informování a zapojení veřejnosti do péče o přírodní dědictví Karpat

Informování a zapojení veřejnosti do péče o přírodní dědictví Karpat

Cílem projektu je naplňování Protokolu o biologické a krajinné rozmanitosti v rámci Karpatské úmluvy. Za spolupráce přeshraničních partnerů (www.preprirodu.sk) a … Více


Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě

Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě

V září 2012 jsme spustili jeden z našich nejdiskutovanějších projektů „Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě“. Naším cílem je vyjasnit pravidla pro … Více


Čistá Morávka

Čistá Morávka

Řeka Morávka je alespoň na své části příkladem divočícího toku s rozsáhlými štěrkovými náplavy. V rámci České republiky je to řeka unikátní, … Více


Sbírka na záchranu modráska černoskvrnného

Sbírka na záchranu modráska černoskvrnného – sbírka je ukončena

Cílem sbírky je přispět k záchraně populace kriticky ohroženého motýla modráska černoskvrnného na Horním Vsacku (v údolí Vsetínské Bečvy), které … Více


Junákov

Junákov

Na východním svahu kopce Strážka, směrem k obci Poličná u Valašského Meziříčí se nachází významný krajinný prvek Junákov. Terasami rozčleněné … Více