Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Pastviny pro modráska

Krása Beskyd je tvořena hlavně střídáním lesů a pastvin. To tvoří její charakteristický ráz, zajišťuje nádherné výhledy do krajiny a … Více


Likvidace křídlatky v povodí Morávky

Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části řeky Morávky. Potlačením křídlatky bude odvrácena jejich postupující … Více


Pestré louky a lesy v Beskydech

Přestože se v posledních letech opět začíná v krajině více hospodařit, pořád chybí drobní hospodáři. Všechno se dnes děje s ohledem na nejlepší … Více


To, co hlídá Radegast

Radhošťský hřeben je jednou z turisticky nejoblíbenějších oblastí Beskyd, ať už díky Pustevnám, soše Radegasta, kapli nebo výhledům do krajiny. Hřeben … Více


Voda pro krajinu 2018

Na podmáčených loukách a močálech se velmi špatně hospodaří. Technika i zvířata snadno zapadnou do bláta, proto taky bývala tato … Více


Voda z hor

Voda má v krajině mnoho různých podob. Některé jsou mnohem méně nápadné, proto i trochu podceňované, ale stejně důležité. Jsou … Více


Záchrana mokřadů v Beskydech

Močály jsou v ohrožení. Celosvětově. Přitom se jedná o jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících společenstev s obrovskou druhovou pestrostí. Kvůli … Více


Ochrana vybraných druhů hmyzu soustavy Natura 2000 v přeshraniční oblasti Západních Karpat (ČR-SR)

LIFE16 NAT/CZ/000731 Zkrácený název: Ze života hmyzu Ze života hmyzu je přeshraniční projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který … Více


Voda pro krajinu

Na podmáčených loukách a močálech se velmi špatně hospodaří. Technika i zvířata snadno zapadnou do bláta, proto taky bývala tato … Více


Mokřady – zdroj vody pro Beskydy

Význam drobných mokřadů, močálů i podmáčených luk pro přírodu i člověka se v blízké budoucnosti projeví zřejmě víc, než kdy … Více