Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2008

První zpravodaj v roce  2008 Vám nabízí zamyšlení nad turistikou v Beskydech, rozhovor s B. Boháčem z KČT, zajímavosti NPR … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2007

Hlavní téma tohoto čísla: krajinný ráz a stavby v CHKO, rozhovor s etnografem, PhDr. Jiřím Langerem, CSc. Zamyšlení M. Popelářové … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2007

„Letní číslo“ zpravodaje CHKO Beskydy (3/2007) je zaměřeno především na mokřady – mizející stanoviště v Beskydech, která často hostí spoustu vzácných … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2007

„Jarní číslo“ nabízí k přečtení články o ošetřování dřevin, o ochraně obojživelníků v Beskydech, o dole Frenětát a další. Připravili jsme zajímavý … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2007

Zajímavé články z oblasti ochrany přírody a krajiny v Beskydech, například o životě velkých šelem v zimě nebo o vzniku pseudokrasových … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2006

Zpravodaj CHKO Beskydy má tentokrát celobarevnou obálku a vnitřní dvojstránku, na které je představena  přírodní rezervace Bučací potok. Můžete si zde … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2003

Druhé číslo roku 2003 je věnováno vstupu ČR do Evropské unie a změnám, které sebou v oblasti ochrany přírody přináší. … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2003

První číslo zhruba po 14 letech obnoveného Zpravodaje je věnováno Správě CHKO Beskydy neboť slaví 30 let od svého vyhlášení. … Více