Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy

Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2011

Druhé číslo Zpravodaje je věnováno péči o zemědělskou krajinu. Rozhovor nám tentokrát poskytl pan Ing. Tomáš Ondruch, provozovatel ekofarmy Valašská … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2011

První, jarní, číslo je věnováno problematice přírody kolem nás – té, co je v bezprostřední blízkosti našich obydlí. Dočtete se zde … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2010

Poslední číslo zpravodaje CHKO Beskydy za rok 2010 je zaměřeno zejména na lyžování. Jsou zde probrány např. vlivy zasněžování či … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2010

Třetí číslo zpravodaje CHKO Beskydy se zamýšlí především nad povodněmi, vodními toky přirozenými a upravenými. O rozhovor na toto téma … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2010

V tomto čísle Zpravodaje si můžete přečíst články a úvahy o karpatském přírodním dědictví v Beskydech nebo o orchidejích. Také … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2010

V tomto čísle zpravodaje se dočtete například o možnostech ochrany obojživelníků a změnách v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Další články … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2009

Výroční 10. číslo zpravodaje CHKO Beskydy je zaměřeno na hmyz. Přečtěte si nejen o ohrožených zástupcích hmyzu luk i lesů (například saranče … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/08 a 1/09

Další, tentokrát dvojčíslo zpravodaje CHKO Beskydy je zaměřeno na velké šelmy. Můžete si přečíst články odborníků o stavu šelem v … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2008

Poslední číslo zpravodaje CHKO Beskydy (3/2008) vydané rámci projektu „Ekocentra MSK“ je  tématicky věnováno hospodaření v CHKO Beskydy, především pak zemědělství. … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2008

Tento zpravodaj je věnován především 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Můžete si zde přečíst zamyšlení Františka Jaskuly nad vývojem … Více