Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Odborné studie

Jak vytvořit úspěšný projekt na likvidaci křídlatky

Kuchařka pro úřad, obec a neziskovou organizaci. Příručka je určena především pro ty, kteří uvažují o likvidaci na rozsáhlejším území … Více


Seznam odborných studií

Zde je prezentována odborná činnost našich členů a zaměstnanců. Uvedeny jsou práce publikované i nepublikované a to dle stavu k 31. 8. … Více