Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2008

První zpravodaj v roce  2008 Vám nabízí zamyšlení nad turistikou v Beskydech, rozhovor s B. Boháčem z KČT, zajímavosti NPR … Více


Jak stavět v CHKO Beskydy

Tento leták je určen pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Najdete zde stručný postup při … Více


Desatero slušného návštěvníka CHKO Beskydy – plakát pro návštěvníky

Deset stručných rad, jak se šetrně chovat v Chráněné krajinné oblasti Beskydy i v maloplošných zvláště chráněnných územích. Celobarevný jednostranný … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2007

Hlavní téma tohoto čísla: krajinný ráz a stavby v CHKO, rozhovor s etnografem, PhDr. Jiřím Langerem, CSc. Zamyšlení M. Popelářové … Více


Beskydy – návod na použití

Brožura obsahující základní informace o Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Doporučení pro návštěvníky i obyvatele CHKO Beskydy (Omezení v chráněných územích, činnosti … Více


Natura 2000 – Evropsky významná stanoviště v Beskydech

Leták o Evropsky významných stanovištích v Beskydech. Naleznete zde zajímavosti o jedlobučinách, pastvinách, pěnovcových prameništích, suťových lesích, štěrkových náplavech, jeskyních … Více


Zdroje financování péče o krajinu nejen v Beskydech

Možnosti financování činnosti zemědělců, lesníků, obcí, NNO a dalších v CHKO Beskydy v letech 2007 – 2013. Brožura formátu A6. … Více


Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU

Příklady úspěšných projektů v ČR i zahraničí aplikovatelných v CHKO. Brožura A5. Vydáno v roce 2007.


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2007

„Letní číslo“ zpravodaje CHKO Beskydy (3/2007) je zaměřeno především na mokřady – mizející stanoviště v Beskydech, která často hostí spoustu vzácných … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2007

„Jarní číslo“ nabízí k přečtení články o ošetřování dřevin, o ochraně obojživelníků v Beskydech, o dole Frenětát a další. Připravili jsme zajímavý … Více