Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Radegast – průvodce po přírodních zajímavostech

Průvodce k obnovené Naučné stezce Radegast s mapkou a dalšími informacemi, které se nevešly na panely. Leták formátu 11 x 16 cm, … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2008

Tento zpravodaj je věnován především 35. výročí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Můžete si zde přečíst zamyšlení Františka Jaskuly nad vývojem … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2008

První zpravodaj v roce  2008 Vám nabízí zamyšlení nad turistikou v Beskydech, rozhovor s B. Boháčem z KČT, zajímavosti NPR … Více


Jak stavět v CHKO Beskydy

Tento leták je určen pro stavebníky, kteří se rozhodli stavět v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Najdete zde stručný postup při … Více


Desatero slušného návštěvníka CHKO Beskydy – plakát pro návštěvníky

Deset stručných rad, jak se šetrně chovat v Chráněné krajinné oblasti Beskydy i v maloplošných zvláště chráněnných územích. Celobarevný jednostranný … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2007

Hlavní téma tohoto čísla: krajinný ráz a stavby v CHKO, rozhovor s etnografem, PhDr. Jiřím Langerem, CSc. Zamyšlení M. Popelářové … Více


Beskydy – návod na použití

Brožura obsahující základní informace o Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Doporučení pro návštěvníky i obyvatele CHKO Beskydy (Omezení v chráněných územích, činnosti … Více


Natura 2000 – Evropsky významná stanoviště v Beskydech

Leták o Evropsky významných stanovištích v Beskydech. Naleznete zde zajímavosti o jedlobučinách, pastvinách, pěnovcových prameništích, suťových lesích, štěrkových náplavech, jeskyních … Více


Zdroje financování péče o krajinu nejen v Beskydech

Možnosti financování činnosti zemědělců, lesníků, obcí, NNO a dalších v CHKO Beskydy v letech 2007 – 2013. Brožura formátu A6. … Více


Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU

Příklady úspěšných projektů v ČR i zahraničí aplikovatelných v CHKO. Brožura A5. Vydáno v roce 2007.