Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2011

Druhé číslo Zpravodaje je věnováno péči o zemědělskou krajinu. Rozhovor nám tentokrát poskytl pan Ing. Tomáš Ondruch, provozovatel ekofarmy Valašská … Více


Lysá hora – průvodce historií, přírodou a naučnou stezkou

Upravený dotisk průvodce Lysá hora (celobarevný formát A3, složený na A6) přináší nejrůznější informace spjaté s nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2011

První, jarní, číslo je věnováno problematice přírody kolem nás – té, co je v bezprostřední blízkosti našich obydlí. Dočtete se zde … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2010

Poslední číslo zpravodaje CHKO Beskydy za rok 2010 je zaměřeno zejména na lyžování. Jsou zde probrány např. vlivy zasněžování či … Více


Jak zničit křídlatku

Leták o tom, jak mohou vlastníci bojovat s křídlatkou. Najdete zde základní informace o této rostlině, metody její likvidace a další. … Více


Horní Vsacko

Plnobarevný oboustranný leták formátu A4 na recyklovaném papíře, který informuje o projektu Louky a křoviny Horního Vsacka, o cílových druzích … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2010

Třetí číslo zpravodaje CHKO Beskydy se zamýšlí především nad povodněmi, vodními toky přirozenými a upravenými. O rozhovor na toto téma … Více


Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky – výukové DVD

DVD obsahuje informace o projektu LIFE III Nature – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, chráněných územích v povodí Morávky, … Více


Metodika likvidace invazních druhů křídlatek

Publikace obsahuje informace o projektu LIFE III Nature – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, přehled metod používaných k likvidaci … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2010

V tomto čísle Zpravodaje si můžete přečíst články a úvahy o karpatském přírodním dědictví v Beskydech nebo o orchidejích. Také … Více