Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2012

S novým ročníkem Zpravodaje přinášíme pár změn, mírně jsme upravili grafiku a změnili jsme papír, na kterém je Zpravodaj tištěn, což … Více


Chráněná území v CHKO Beskydy – Co skrývají luční památky a rezervace

Minibrožura je malým průvodcem po lučních beskydských památkách a rezervacích. V publikaci se dočtete např. zajímavosti o tom, co v … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2011

Poslední letošní číslo Zpravodaje je zaměřeno na turistiku a sport v Beskydech. Dozvíte se např. jaký je provoz na turistických cestách … Více


Kalendář Horní Vsacko 2012

Tento závěsný kalendář pro rok 2012 byl vydán v rámci projektu Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech. Kalendář je … Více


Co se podařilo – 12 let ČSOP Salamandr

Publikace prezentuje činnost organizace od jejího vzniku do současnosti. Brožura má přehledně podat nejdůležitější informace a zajímavosti za 12 let … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2011

Hospodaření v lesích je téma jako stvořené pro podzimní číslo Zpravodaje. Dlouhý, ale velmi zajímavý článek, si můžete přečíst o historickém … Více


Jak zničit křídlatku

Aktualizovaný leták o tom, jak mohou vlastníci bojovat s křídlatkou. Najdete zde základní informace o této rostlině, metody její likvidace a … Více


Beskydy, ptáci a Natura 2000 – Informace (nejen) pro vlastníky lesa v CHKO Beskydy

Aktualizovaná brožura A5 týkající se soustavy Natura 2000, ptačích oblastí a hospodaření v lesích. Tato brožura může být praktickou příručkou … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2011

Druhé číslo Zpravodaje je věnováno péči o zemědělskou krajinu. Rozhovor nám tentokrát poskytl pan Ing. Tomáš Ondruch, provozovatel ekofarmy Valašská … Více


Lysá hora – průvodce historií, přírodou a naučnou stezkou

Upravený dotisk průvodce Lysá hora (celobarevný formát A3, složený na A6) přináší nejrůznější informace spjaté s nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a … Více