Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Pasme ovce, Valaši – příručka pro chovatele ovcí

Komplexní přehled témat pro chovatele ovcí (ovčí produkty, plemena, zákony týkající se chovu ovcí, oplocení a ošetření pastvin, ovčácký pes, … Více


Velké Karlovice – Lidé a krajina – pexeso

Zábavnou formou za poznáním přírodních krás Velkých Karlovic. Vydáno v roce 2002.


Velké Karlovice – Lidé a krajina

Příručka sloužící nejen jako průvodce výstavou a krajinou. Jistě si rádi tohoto průvodce pročtete, neboť jsou zde zajímavé texty vyprávějící … Více


Natura 2000 – Velké Karlovice

Informační leták pojednává o soustavě  NATURA 2000 v návaznosti na území Velkých Karlovic. Tento leták byl vydán především pro občany Velkých … Více


Ochrana přírody v CHKO Beskydy

Brožura podávající přehledné informace o jednotlivých maloplošných chráněných územích, o jejich  výjimečných ekologických hodnotách pro beskydskou krajinu a o organizacích … Více


Seznam odborných studií

Zde je prezentována odborná činnost našich členů a zaměstnanců. Uvedeny jsou práce publikované i nepublikované a to dle stavu k 31. 8. … Více


Seznam odkazů

Zde naleznete nejrůznější užitečné odkazy na naše dárce a sponzory, spolupracující subjekty, partnery a weby týkající se dění v Beskydech. … Více