Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Knihovna

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2007

„Letní číslo“ zpravodaje CHKO Beskydy (3/2007) je zaměřeno především na mokřady – mizející stanoviště v Beskydech, která často hostí spoustu vzácných … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 2/2007

„Jarní číslo“ nabízí k přečtení články o ošetřování dřevin, o ochraně obojživelníků v Beskydech, o dole Frenětát a další. Připravili jsme zajímavý … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2007

Zajímavé články z oblasti ochrany přírody a krajiny v Beskydech, například o životě velkých šelem v zimě nebo o vzniku pseudokrasových … Více


Šetrný hospodář ví…

Informační leták, ve kterém se dozvíte např. o tom, jak nakládat s odpadem, o biopotravinách, výrobcích FAIR TRADE, co znamenají … Více


Zpravodaj CHKO Beskydy 1/2006

Zpravodaj CHKO Beskydy má tentokrát celobarevnou obálku a vnitřní dvojstránku, na které je představena  přírodní rezervace Bučací potok. Můžete si zde … Více


Lysá hora – průvodce historií, přírodou a naučnou stezkou

Přírodní zajímavosti chráněných území Lysé hory, o chatách a zbojníku Ondrášovi. Součástí letáku je také malá hra pro malé (i … Více


Beskydy, ptáci a Natura 2000 – Informace (nejen) pro vlastníky lesa v CHKO Beskydy

Brožura A5 týkající se soustavy Natura 2000, ptačích oblastí a hospodaření v lesích. Tato brožura může být praktickou příručkou převážně … Více


Natura 2000 – Beskydy – domov evropských živočichů

Oboustranně barevný leták, který představuje živočichy chráněné v CHKO Beskydy v rámci soustavy Natura 2000. Získáte tak informace např. o … Více


Natura 2000 – Beskydy – domov evropských ptáků

Oboustranně barevný leták, který představuje druhy ptáků chráněných v Ptačích oblastech Beskydy a Horní Vsacko v rámci soustavy Natura 2000. Představen Vám … Více


Příručka šetrné rodiny

Informační leták, který je zaměřen na vzdělávání a osvětu laické veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně na domácnosti a … Více