Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Proběhlé

Péče o sad krajových odrůd ve Velkých Karlovicích – již proběhlo

Podobně, jako naše maminky chrání staré recepty regionálních jídel, chráníme my staré krajové odrůdy ovocných dřevin. Jsou to ty, jejichž … Více


Úklid louky v PP Pod Juráškou – již proběhlo

Pojďte s námi uklidit Přírodní památku Pod Juráškou! Rodiče, přijďte se svými dětmi. Budeme uklízet louku se vzácnými rostlinami a obojživelníky. … Více


Záchrana Tisu v Přírodní rezervaci Bučací potok – již proběhlo

INFORMACE O AKCI Tis červený je ohrožený třetihorní relikt,který dříve běžně rostl v beskydských lesích. Dnes jej známe hlavně z … Více


Pojďte s námi uklidit cennou louku v Trojanovicích! – již proběhlo

Rodiče, přijďte se svými dětmi. Budeme uklízet louku se vzácnými motýly a orchidejemi. Pro vaše děti máme připraven hravý program. … Více


Olbřímí oheň na Kamenném – již proběhlo

Většina dnešních luk na Kamenném byla kdysi typickými valašskými pastvinami. Dlouho se však na Kamenném nepáslo a louky zarostly náletovými … Více