Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Zvýšení pestrosti horských luk

Projekt je zaměřený na obnovnou péči o louky v CHKO a EVL Beskydy s biotopem T2.3B – Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce (habitat 6230) – prioritní biotop. 

Na ploše 31,792 ha budou probíhat výřezy náletových dřevin, sečení, úklid biomasy a na části ploch pastva ovcí. Druhová diverzita bude podpořena výsevem regionálně původní směsi bylin.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zlepšení stavu prioritního biotopu na co nejvíce místech v CHKO Beskydy. To je možné vylepšením biodiverzity bylinného patra.

Dalším cílem je vytvoření nášlapných kamenů pro vzácné i běžné druhy hmyzu. Toho bude dosaženo použitím neintenzivních technologií hospodaření a správným načasováním zásahů s ohledem na místní podmínky a aktuální průběh sezóny, a také vylepšením druhové skladby porostu.

Lokalizace

 • CHKO Beskydy (EVL) – Zlínský a Moravskoslezský kraj.
 • Katastrální území: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Velké Karlovice, Čeladná, Trojanovice, Ostravice 1, Ostravice 2, Krásná pod Lysou horou, Rožnov pod Radhoštěm.

Období realizace projektu

Červen 2019- prosinec 2023

Aktivity

 • Odstranění náletových dřevin na plochách, kde se dlouhou dobu nehospodařilo (14 645 m2).
 • Výsev druhů rostlin typických pro smilkové trávníky na vybraná místa.
 • Kosení a odstranění biomasy jednou ročně na všech plochách. Za dobu projektu celkem na 157,4599 ha.
 • Termínovaná pastva ovcí na vybraných plochách (za celou dobu projektu na 40,04 ha). Bude pořízen solární bateriový zdroj, baterie a el. ohradník.
 • Monitoring dopadů aktivit. Péče bude monitorována na 20 trvalých plochách, výstupem bude odborná studie.

Financování

 • Celkové náklady projektu jsou 9 570 326,20 Kč
 • Dotace z Operačního programu Životní prostředí: 8 134 777,27 Kč
 • Spolufinancování projektu: Nadační fond Hyundai (220 913 Kč) Plzeňský Prazdroj v rámci programu Radegast lidem (152 551 Kč), Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. (80 000 Kč).

Koordinátor projektu: Mgr. Barbora Krupová

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu  Životní  prostředí.