Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Voda z hor

Voda má v krajině mnoho různých podob. Některé jsou mnohem méně nápadné, proto i trochu podceňované, ale stejně důležité. Jsou to horské potůčky, prameniště, rašeliniště nebo podmáčené louky. S těmito místy je obvykle provázáno mnoho druhů rostlin i živočichů, často vzácných. Projekt navazuje na aktivity z roku 2016, kdy byly vytipovány nejhodnotnější lokality v povodí řek Ostravice a Morávky. Aktivity se v roce 2018 posunou do podhůří hory Radhoště a do povodí Rožnovské Bečvy.

Cíle projektu

Vybereme několik lokalit s různými typy biotopů a provedeme obnovné zásahy. Bude se jednat o lokality s výskytem vzácných druhů rostlin nebo živočichů, kterým hrozí zánik. Samotnou péči provedeme s přispěním individuálních nebo firemních dobrovolníků. Ty zapojíme i do zpestření mokřadů – z dodaného osiva předpěstují rostliny, které potom na společné akci vysadíme.

Lokalizace

Beskydy, podhůří Radhoště a povodí Rožnovské Bečvy.

Období realizace

10/2017 – 8/2018

Aktivity

  • Mapování – zmapování mokřadů a podmáčených míst v povodí Rožnovské Bečvy.
  • Obnovný management – proběhne péče alspoň o 3 různé lokality.
  • Zpestření krajiny a zapojení dobrovolníků – s pomocí dobrovolníků předpěstujeme mokřadní rostliny a na společné akci je následně vysadíme.
  • Odměna pro pomocníky – bude vyhotoveno 500 ks tematických pivních tácků.
  • Příslušenství k sekačce – bude pořízen shrnovač píce pro jednoosý nosič nářadí, abychom zvládli úklid rychleji a na více místech.
  • Informovanost – fungující podstránky projektu a průběžně aktuality k projektu na webu i facebooku organizace.

Financování

Celkové náklady projektu: 333 000,- Kč

Výše grantu z Podpory komunit Plzeňského Prazdroje, a. s., zaměření: Radegast lidem: Projekty realizované v okolí pivovaru v Nošovicích:

300 000,- Kč.