Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Voda pro krajinu

Na podmáčených loukách a močálech se velmi špatně hospodaří. Technika i zvířata snadno zapadnou do bláta, proto taky bývala tato místa hospodáři často vysušována. V minulosti se na mokřadech alespoň přechodně páslo nebo se pokosená tráva sušila na podestýlku pro dobytek na zimu. Dnes už ani toto neprobíhá. Močály a podmáčené louky ale potřebují alespoň nějakou péči, aby je nevysušovaly rostoucí stromy a vysoká tráva. Bez péče se za pár let stane z podmáčené louky, kdysi plné života i v suchém létě, druhově chudý podmáčený les. K čemu jsou močály a podmáčené louky vlastně dobré? Nejen že jsou domovem dnes už vzácných zvířat a kytek, ale mají velký význam pro zdraví krajiny. Dokážou nasát a udržet velké množství vody a tím zpomalovat povodně. A potom tu vodu postupně uvolňovat, a tím mírnit sucho. Taky velmi účinně v horkých letních dnech ochlazují  krajinu, a tak snižují extrémní výkyvy teplot.

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím jednorázového záchranného zásahu oddálit zánik několika menších beskydských mokřadů.  Po provedené péči budou mokřady zase mnoho let fungovat bez nutnosti pravidelného hospodaření.

Lokalizace

Beskydy, povodí řek Ostravice a Rožnovské Bečvy

Období realizace projektu

Červen 2017 – prosinec 2017

Aktivity

  • Provedení obnovné péče na několika mokřadech – na několika vybraných místech provedeme po předchozím mapování botanikem a entomologem obnovné zásahy – výřezy, kosení a úklid hmoty
  • Informování – prostřednictvím komiksů, velkoplošných bannerů, webových stránek

Financování

Celkové náklady: 123 580,- Kč

Výše příspěvku od Arcelor Mittal 120 000,- Kč