Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Velké šelmy a veřejnost

Velké šelmy v Beskydech patří k tématům, kterým se organizace věnuje dlouhodobě. Na profesionální úrovni se problematice věnuje od roku 2011, kdy pro Ústav biologie obratlovců Akademie věd, v.v.i. zajišťovala terénní práce na výzkumném projektu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ a to od běžných kontrol zařízení v terénu až po provoz odchytových klecí na velké šelmy pro GPS telemetrii. Tento projekt se nezabýval osvětou, využitím médií a popularizací velkých šelem. Bez kladného postoje veřejnosti však nemohou být snahy o jejich ochranu příliš efektivní a proto je třeba na ni lépe zacílit.

Cíle projektu

Základem je dostat relevantní informace o velkých šelmách v Beskydech k místním lidem. Veřejné mínění zásadním způsobem ovlivňuje činnost státní správy nebo různých zájmových skupin. Pokud bude veřejnost přítomnost velkých šelem vnímat pozitivně, pak lze předpokládat, že i jejich ochrana může být efektivnější a bude ji možné lépe prosazovat.

Lokalizace projektu

CHKO Beskydy – Moravskoslezský kraj

Období realizace

srpen 2014 – červenec 2015

Aktivity projektu

Financování

Celkový rozpočet projektu: 199 556,- Kč
Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 150 000,- Kč

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.