Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Valašské pastviny

Pastviny s ovcemi patří neodmyslitelně k Valašsku. Zánik pastvy vede postupně ke změně krajinného rázu a úbytku hezkých míst a výhledů pro místní i turisty.

Kvůli zarůstání beskydských pastvin je ohroženo i mnoho vzácných rostlin a zvířat, především motýlů.

Projekt umožní péči o cenné pastviny v Beskydech. Budou zapojeni také dobrovolníci a klienti společnosti Iskérka.

Cíle projektu

Projekt přispěje k záchraně pastvin, typického prvku valašské krajiny.

Lokalizace projektu

Horní Vsacko

Období realizace

2015 – 2017

Aktivity projektu

  • Praktická péče o 15 lokalit (výřez křovin, pastva ovcemi nebo sečení)
  • Vydání omalovánek, komiksových omalovánek a karetní hry pro děti
  • Vytvoření studie o významu vedení VVN pro lokální populace ohrožených motýlů na Horním Vsacku

Financování

Příspěvek Nadace ČEZ 450 000 Kč

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.