Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Valašky v krajině

Valašky jsou původní plemeno ovcí přizpůsobené drsným horským podmínkám. Snáší vlhké chladné počasí a chudou stravu. Díky tomu se ovce valašky můžou celý rok pást na horských pastvinách, které však z Beskyd pomalu mizí. Ovce tak pomáhají k zachování míst dlouhodobě neobhospodařovaných a z pohledu hospodářů méněcenných. Horské pastviny jsou však přírodně a krajinářsky velmi hodnotné. Vytváří typický ráz Beskyd. Jedná se taky o stanoviště mizející z celé Evropy a chráněné v rámci soustavy Natura 2000. S trochou nadsázky by se dalo říct, že valašky tím, jak všechno sežerou, pomáhají udržovat biodiverzitu Beskyd.

Cíle projektu

Projekt přispěje k záchraně pastvin, typického prvku valašské krajiny.

Lokalizace projektu

Horní Vsacko

Období realizace

2016

Aktivity projektu

  • Příprava pastvin (výřez náletu)
  • Nakoupení vybavení (ohradníky a síťový zdroj)
  • Zajištění krmení na zimu

Financování

Příspěvek Nadace ČEZ 60 000 Kč (v rámci www.pomahejpohybem.cz )