Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná

Projekt „Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná“ byl započat v červenci 2006 a ukončen v roce 2007. Obecným cílem projektu je zlepšení informovanosti a zvýšení zapojení zástupců veřejné správy a veřejnosti do rozhodování o záležitostech ochrany přírody a krajiny v CHKO Beskydy.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Transition Facility Evropské unie, jehož cílem je posilování činnosti nestátních neziskových organizací, které monitorují a prosazují zájmy občanů. Úzce jsme spolupracovali se Správou CHKO Beskydy za podpory dalších subjektů působících v oblasti ochrany životního prostředí.

V rámci projektu bylo realizováno množství různorodých aktivit. Plánované aktivity projektu byly zaměřeny na prohloubení existující spolupráce ekologických nevládních organizací s vlastníky, místní správou, státní samosprávou a představiteli komerčního sektoru. Došlo k vytváření dlouhodobě udržitelné strategie v oblasti péče o krajinu a rozvoje venkova.

V rámci jednotlivých aktivit byla například vypracována komunikační strategie s cílem informovat vybrané skupiny o záležitostech ochrany přírody a krajiny v CHKO Beskydy a strategie zapojování veřejnosti, která má za úkol zvýšit podíl rozhodování občanů o těchto záležitostech. Byla také vytvořena databáze problémů v CHKO Beskydy.

Díky tomuto projektu také získaly novou tvář a byly aktualizovány webové stránky „valašská krajina“ a začal vycházet zpravodaj CHKO Beskydy. Dále například vyšel informační leták a proběhlo setkání na téma Natura 2000.