Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

To, co hlídá Radegast

Radhošťský hřeben je jednou z turisticky nejoblíbenějších oblastí Beskyd, ať už díky Pustevnám, soše Radegasta, kapli nebo výhledům do krajiny. Hřeben a podhůří je cenné i pro ochranu přírody – jsou tady prameniště, najdeme tady smilkové trávníky i mokřadní lokality.

Mokřady v dnešní kulturní krajině mají důležitou roli – zadržují vodu a současně poskytují domov mnoha ohroženým živočichům, zejména obojživelníkům a vážkám. Tůňky v mokřadech však časem zarůstají náletem a následně se zazemňují, takže potřebují v intervalu 5-10 prohloubit či rozšířit.

Smilkové trávníky to jsou horské louky, dříve často pastviny, na chudých půdách. Drobní hospodáři, kteří svá malá ovčí stáda pásli na často nedostupných místech, nemají nové nástupce, a tak pastviny zarůstají a postupně mizí výhledy do krajiny.

Projekt doplňuje a rozšiřuje dva samostatné projekty: Voda v krajině, Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy.

Cíle

Hlavním cílem je péče o několik cenných lokalit v okolí masivu Radhoště. S ohledem na pestrost se bude jednat o  prameniště, mokřady i louky. Na prameništích půjde o ochranu oměje tuhého moravského, na mokřadech o budování tůní, výřezy náletů a na horských loukách o pastvu ovcí.

 

Lokalizace

Radhošťský hřeben a jeho podhůří

 

Aktivity

  • péče o cenné lokality
  • vydání turistické průvodce, kalendáře a Zpravodaje
  • uspořádání soutěž s odměnami.

 

Financování

Celkové náklady projektu 200 000 Kč, financováno z grantu společnosti Plzeňský Prazdroj v rámci programu Prazdroj lidem 2015.