Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Pozemkový spolek Salamandr

Pozemkový spolek Salamandr není samostatným spolkem, jak je to běžné v zahraničí. V České republice to legislativa neumožňuje, a proto se jako pozemkový spolek označují aktivity, které zastřešují péči o přírodní dědictví. Náš pozemkový spolek je akreditovaný u Národního pozemkového spolku a splňuje všechny požadované standardy.

Z letošního projektu na rozvoj pozemkového spolku, který byl podpořen ČSOP v rámci programu rozvoje pozemkových spolků, jsme především pokročili v komunikaci s vlastníky, získávání práv k cenným pozemkům a zajišťovali jsme péči o tyto pozemky – organizace dobrovolnických akcí, nákup nářadí a pomůcek.

Děkujeme ČSOP za podporu, díky které můžeme vracet přírodu do míst, odkud byla vytlačena.