Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Pastviny pro modráska

Krása Beskyd je tvořena hlavně střídáním lesů a pastvin. To tvoří její charakteristický ráz, zajišťuje nádherné výhledy do krajiny a místo pro život nejen motýlům. V krajině chybí drobní hospodáři, kteří by se o krajinu starali. Proto louky velice často zarůstají a zmenšují se. Pro uchování biodiverzity je ale zapotřebí udržovat drobnou krajinnou mozaiku, která se přirozeně vytváří právě, pokud se o krajinu starají drobní hospodáři. Jejich péči se snažíme zastoupit. Proto louky vyřežeme a následně na nich paseme ovce. V rámci tohoto projektu je paseno 15 hektarů pastvin, kde se ovce pravidelně převážejí. Projekt bude realizován v údolí Vsetínské Bečvy v oblasti Horního Vsacka. Jedná se převážně o druhé zóny v CHKO Beskydy (EVL Beskydy) a to v katastru obce Huslenky. Také se provádí výzkum mravenců rodu Myrmica, kteří jsou nedílnou součástí života právě pro modráska černoskvrnného.

Cíle

Zjednodušení a zefektivnění práce s ovcemi nákupem přepravníku.  Získání jedinečných poznatků o výskytu mravenců rodu Myrmica. Vydání zpravodaje, díky němu ž se zvyšuje informovanost veřejnosti o významu a hodnotách okolní krajiny a přírody. Péče o 15 ha pastvin.

Lokalizace

CHKO Beskydy – Huslenky

Období realizace

Únor 2018 – prosinec 2018

Aktivity

  • Zakoupení přepravníku ovcí
  • Výzkum mravenců
  • Tisk Zpravodaje CHKO Beskydy
  • Cestovné zaměstnanci zajišťujícímu pastvu ovcí na 15 ha lokalit s výskytem modráska černoskvrnného
  • vznik podstránek projektu s aktualitami, včetně informací na FB
  • snaha o zapojení dobrovolníků

Financování

Jedná se o spolufinancování projektu Ze života hmyzu (LIFE16 NAT/CZ/000731)

Výše grantu z Nadace ČEZ: 150 000,- Kč