Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Mokřady – zdroj vody pro Beskydy

Význam drobných mokřadů, močálů i podmáčených luk pro přírodu i člověka se v blízké budoucnosti projeví zřejmě víc, než kdy dříve. V minulosti byly drobné podmáčené louky odvodňovány a často považovány za bezcenná místa, která komplikovala práci zemědělcům a lesníkům. Dnes se však do popředí stále více dostává otázka, jak podpořit schopnost krajiny zadržet vodu a postupně ji uvolňovat. To je důležité hlavně při přívalových deštích nebo během stále delšího období bez srážek. Drobné, dříve opomíjené, zamokřené plochy zlepšují nejen schopnost krajiny zadržet vodu, ale poskytují taky dobré podmínky pro život mnoha často vzácných druhů zvířat a rostlin.

Cíle projektu

Zjistíme aktuální stav drobných podmáčených ploch v severní části Beskyd, zhodnotíme jejich význam a navrhneme vhodnou péči.

Na 2 vybraných místech provedeme péči, která přispěje k obnově podmáčených luk a jejich schopnosti zadržet vodu v krajině. Přiblížíme mokřady lidem a předáme získané informace pracovníkům státní správy.

Lokalizace

Beskydy, převážně do povodí beskydských řek Ostravice a Morávka

Období realizace projektu

Říjen 2016 – září 2017

Aktivity

  • Mapování – zmapujeme aktuální stav podmáčených luk a navrhneme pro ně nejlepší péči
  • Provedení biologického průzkumu – podrobně prozkoumáme zvířata a rostliny na 3 vybraných podmáčených místech
  • Provedení modelové péče – zlepšíme stav 2 vybraných míst se zřetelem na maximální schopnost krajiny zadržet vodu (s pomocí výřezu křovin, ručního kosení, úklidu ploch, budování drobných tůní)
  • Informování – prostřednictvím webových stránek a zejména organizace exkurze na vybraný mokřad pro veřejnost s komentáři a náměty k diskusi o tom, jak lidé sami ve svém okolí mohou jednoduchými činnostmi podpořit a přispět k zachování podmáčených míst ve svém okolí.

Financování

Celkové náklady: 152 000,- Kč

Výše grantu z Podpory komunit Plzeňského Prazdroje, a. s., zaměření: Radegast lidem: Projekty realizované v okolí pivovaru v Nošovicích: 150 000,- Kč