Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy

Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy Rožnovské Bečvy.

likvidací křídlatky bude odvrácena jejich postupující degradace způsobená stálým šířením tohoto nepůvodního invazního druhu.

Projekt vychází z předpokladu, že dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být po ucelených částech provedeno postupně v rámci celého povodí Rožnovské Bečvy. Část projektového území leží přímo v Evropsky významné lokalitě Beskydy, část mimo něj, celé území projektu se však nachází v území chráněném mezinárodní Karpatskou úmluvou.

Rostlina křídlatka je u nás nepůvodním druhem. Velmi rychle roste a mění prostředí kolem sebe. Zvyšuje náchylnost půdy vůči erozi, způsobuje ztížené využití vodních toků a zemědělské půdy, a také zvýšení nároků na údržbu veřejných prostranství nebo okolí komunikací. Je velice odolná vůči většině obvyklých metod odstraňování nežádoucích rostlin – nepomáhá opakované sečení nebo vykopávání, i chemický postřik musí být vícenásobný.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zachování cenných ekosystémů údolní nivy ohrožených křídlatkou v okolí Rožnovské Bečvy. K dosažení tohoto cíle je nutná eliminace křídlatky v celém povodí.

Kromě dosažení hlavního cíle bude projekt přínosem pro státní organizace, pro města a obce udržující veřejná prostranství, ale také pro všechny soukromé vlastníky, kterým zlepší stav jejich pozemků.

Lokalizace projektu

– povodí Rožnovské Bečvy

– katastrální území: Dolní Bečva, Hážovice, Horní Bečva, Hrachovec, Hutisko, Krásno nad Bečvou, Krhová, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Solanec pod Soláněm, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí – město, Veselá u Valašského Meziříčí, Vidče, Vigantice, Zašová, Zubří.

Období realizace

červenec 2014  – říjen 2015

Aktivity

  • Provedení komplexní chemické likvidace křídlatky opakovaným postřikem herbicidu. Potlačení křídlatky proběhne na celkové ploše 38,89 ha.
  • Studie na monitoring vlivu použití herbicidu na vodu a půdu (z pohledu předběžné opatrnosti).
  • Osvěta mezi vlastníky pozemků (potřebná k zabránění šíření křídlatky v dlouhodobém výhledu po ukončení projektu).

Financování

Celkový rozpočet projektu: 5,05 mil. Kč

– dotace z Operačního programu Životní prostředí: 4, 41 mil. Kč

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

 

Partner projektu: