Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Likvidace křídlatky v povodí Ostravice

Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části řeky Ostravice. Eliminací křídlatky (Reynoutria spp.) bude odvrácena jejich postupující degradace způsobená stálým šířením tohoto nepůvodního invazního druhu. Křídlatka vytlačuje původní rostliny, ale je nepříjemná také pro člověka, rychle zarůstá volné plochy a velice obtížně se likviduje.

Projekt vychází z předpokladu, že dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být po ucelených částech provedeno postupně v rámci celého povodí Ostravice. Část projektového území leží přímo v EVL Řeka Ostravice, část mimo EVL, pro zachování biodiverzity ekosystémů údolní nivy je však zcela nezbytná likvidace v rámci přilehlých ploch povodí.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zachování cenných ekosystémů údolní nivy ohrožených křídlatkou v okolí řeky Ostravice nad Frýdkem-Místkem.

Kromě dosažení hlavního cíle bude projekt přínosem pro státní organizace, pro města a obce udržující veřejná prostranství, ale také pro všechny soukromé vlastníky, kterým zlepší stav jejich pozemků.

Lokalizace projektu

– horní část povodí Ostravice – území od pramenných oblastí po Frýdek-Místek

– katastrální území: Baška, Čeladná, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lubno, Místek, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Pržno, Pstruží, Staré Hamry 2, Staré Město u Frýdku-Místku.

Období realizace

červen 2013 – říjen 2015

Aktivity

  • Provedení chemické likvidace opakovaným postřikem herbicidu.  Komplexní eliminaci křídlatky umožňuje provedené mapování výskytu křídlatky v celém projektovém území. Potlačení křídlatky proběhne na celkové ploše 100,8408 ha.
  • Monitoring vlivu použití herbicidu na vodu a půdu z pohledu předběžné opatrnosti.
  • Osvěta mezi vlastníky pozemků potřebná k zabránění šíření křídlatky v dlouhodobém výhledu po ukončení projektu.

Financování

Celkový rozpočet projektu: 5, 886 mil. Kč

– dotace z Operačního programu Životní prostředí: 5, 156 mil Kč

– Příspěvek z Nadace OKD: 200 tis. Kč

 

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt je spolufinancován Nadací OKD.

Partneři projektu

. .……….. ……. .