Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Likvidace křídlatky v povodí Morávky

Projekt je zaměřen na ochranu a podporu biodiverzity ekosystémů údolní nivy části řeky Morávky.

Potlačením křídlatky bude odvrácena jejich postupující degradace způsobená stálým šířením tohoto nepůvodního invazního druhu. Křídlatka vytlačuje původní rostliny, ale je nepříjemná také pro člověka, rychle zarůstá volné plochy a velice obtížně se likviduje.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem je zachování cenných ekosystémů údolní nivy ohrožených křídlatkou v okolí řeky Morávky.

Kromě dosažení hlavního cíle bude projekt přínosem pro státní organizace, pro města a obce udržující veřejná prostranství, ale také pro všechny soukromé vlastníky, kterým zlepší stav jejich pozemků.

 

Umístění projektu

  • horní část povodí Morávky
  • katastrální území: Vyšní Lhoty, Morávka, Pražmo, Raškovice a Krásná pod Lysou horou

 

Období realizace

srpen 2018 – říjen 2021

 

Aktivity

  • Provedení likvidace opakovaným postřikem. Potlačení křídlatky proběhne na celkové ploše 2,75 ha.

 

Financování

Celkový rozpočet projektu: 529 386 Kč

– dotace z Operačního programu Životní prostředí: 449 978 Kč