Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Lidé pro přírodu Beskyd

Osvěta o důvodech ochrany přírody musí v současnosti, kdy je přemíra informací, bojovat o pozornost se spoustou atraktivnějších témat. Podobné to je i se zapojením lidí do praktické ochrany přírody. Pokud ale lidé přírodní dědictví dlouhodobě nepřijmou „za své“, žádný státní orgán nebo nezisková organizace dlouhodobě existenci této hodnoty nezajistí. Je proto nezbytné informace i nabídky ochrany přírody sdělovat takovými prostředky, aby se k lidem skutečně dostaly, takovým způsobem, aby je zaujaly, a v takovém formátu a rozsahu, který pro ně bude přijatelný, zajímavý, užitečný a odpovídající kontextu doby.

Cíl projektu

Zefektivnit informování o přírodě Beskyd a její ochraně a vzbudit zájem o aktivní zapojení veřejnosti do praktických činností, vedoucích ke zlepšení stavu krajiny.

Lokalizace projektu
CHKO Beskydy

Období realizace
Prosinec 2013 – březen 2015

Aktivity projektu

  • Rozšíření a propagace webu Valašskákrajina.cz. Současný obsah bude rozšířen o praktické informace pro obyvatele oblasti a její návštěvníky a jeho struktura upravena. Pro zvýšení návštěvnosti portálu bude vydán informační leták.
  • Fotosoutěž Valašská krajina bude rozšířena o kategorii ‘‘mobilní fotografie,, s možností online hlasování. Soutěž bude ukončena putovní výstavou s předáním cen.
  • Průvodce pro návštěvníky. V rámci této aktivity budou vydány informační turistické miniprůvodce hlavními turistickými oblastmi Beskyd. Zajímavou formou zde budou také představeny některé oblasti, o které organizace pečuje.
  • Propagace ochrany přírody a organizace bude zajištěna formou komiksů a videí, jejichž témata budou podána s nadsázkou.
  • pro Rozvoj dobrovolnictví budou v organizaci vytvořeny 3 programy – zachování luk, záchrana lesů a monitoring vzácných druhů. Dobrovolnictví bude propagováno na univerzitách a ve firmách v okolí. Zapojeni budou i lidé se zdravotním znevýhodněním.

Financování

– celkové náklady projektu: 1497023 Kč
– výše podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce: 1347321 Kč, dar od Continental Automotive Czech Republic s.r.o.: 35000 Kč, dar od DEZA, a. s.: 20000 Kč, dar od RWE energie: 80000 Kč, dar od CS Cabot: 5000 Kč.

.

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.