Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Fenomén Morávka v ohrožení

Řeka Morávka je unikátem v národním měřítku. Podle posledních průzkumů na ní ale vlivem lidských zásahů dochází ke změnám, které ohrožují její přirozené procesy i rostliny a zvířata na ni vázané.

Cíle projektu

Cílem je informovat obyvatele obcí v okolí řeky o aktuálních problémech a iniciovat řešení budoucnosti vývoje řeky se starosty obcí. Také propagovat jedinečnost řeky, omezit znečištění a šíření nepůvodních druhů.

Lokalizace projektu

řeka Morávka a okolí

Období realizace

srpen 2015 – červenec 2016

Aktivity projektu

  • informování starostů, řízené rozhovory
  • vytvoření originálních komiksových plakátů
  • uspořádání fotosoutěže pro děti ze ZŠ
  • monitoring skládek a úklid vybrané skládky
  • managementové zásahy pro podporu ohrožených rostlin
  • vydání tiskové zprávy, informace o projektu na webu

Financování

Celkový rozpočet projektu: 126 970 Kč.
Výše grantu z Nadačního fondu Hyundai: 118 000 Kč.

Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.