Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Beskydské stromy

Projekt Beskydské stromy je jedním z našich dlouhodobých projektů a má za cíl prostřednictvím geneticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa. Původní složení beskydských lesů se v posledních dvou stoletích výrazně změnilo. Trend zalesňování smrkem se sice daří zpomalovat, ale k původním jedlobukovým lesům vede ještě dlouhá cesta.

Výchozí situace

Dříve až 86% rozlohy beskydských lesů tvořily jedle a buky, ve vyšších polochách s příměsí smrku. Jedlobukové lesy byly vlivem pastevectví, socialistického hospodářství a potřebou průmyslu téměř vytěženy. Dosadby probíhaly nepůvodními smrky, často ve velkém objemu a na nevhodných místech, což vedlo ke vzniku stejnověkých monokultur.

Omezování výdajů na ochranu přírody a krajiny ohrožuje snahy o navrácení původního stavu lesů. Snahu o obnovu také komplikuje situace s přemnoženou srnčí a jelení zvěří, která způsobuje na mladých porostech velké škody.

V tomto projektu budou probíhat výsadby geneticky původních sazenic jedle, buku a tisu. Sazenice jsou vypěstované ze semen nebo semenáčků původních stromů, které mají jedinečné genetické vlastnosti. Semena jsou sbírána z nejcennějších částí CHKO, často ve strmých svazích a na obtížně přístupných místech, a dále pěstována za speciálních podmínek v lesních školkách zaměřených právě na tyto malé sazeničky. Díky tomu je potom zajištěna dokonalá genetická informace a sazeničky jsou připraveny obstát i v nejtěžších podmínkách beskydských vrcholů.

Nově budou vysazovány i vzácné lesní ovocné dřeviny, které v době květu zvyšují nabídku nektaru pro hmyz, a jejich plody potom slouží jako potrava obyvatelům lesa. Půjde o třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecnou a jeřáb břek.

Aktivity 2017

  • Výsadby jedlí a buků (4 000 ks)
  • Výsadby ovocných dřevin (200 ks)
  • Nátěry stromků proti okusu (1 000 ks)

Financování

  • Celkové náklady projektu: 165 000 Kč
  • Dar od innogy Energie: 90 000 Kč
  • Dar od Sberbank: 35 000 Kč
  • Dotace od Zlínského kraje: 24 900 Kč
  • Dar od Apri: 10 000 Kč

Vlastní zdroje: 5 100 Kč a 200 hod práce dobrovolníků

,,,,,. .,,,,,,

Koordinátor projektu

Dřívější projekty

Dobrovolnictví

Připojte se k obnově beskydských lesů a vysaďte s námi původní jedle, buky nebo tisy, ať už individuálně nebo s kolegy z práce. Kontaktujte nás: salamandr@salamandr.info

Fotogalerie