Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Louky a křoviny Horního Vsacka

Zabránit mizení druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na tradiční obhospodařování krajiny na Valašsku měl za cíl projekt Louky … Více


Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé

Cílem projektu bylo nalézt optimální trasu a navrhnout jednotlivá zastavení naučné stezky na Satině zaměřenou především na zrakově postižené návštěvníky. … Více


Výukové listy Příroda Beskyd

V rámci tohoto projektu byly doplněny a rozšířeny výukové listy, které byly vydány za podpory MŠMT v roce 2003. Tyto … Více


Botanická zahrádka před „muzeem“ v Dolní Lomné

V rámci nadačního programu Pro budoucnost, který vyhlásila Nadace OKD, jsme v roce 2008 realizovali projekt Botanická zahrádka před „muzeem“ v Dolní … Více


„Černý motokros – opomíjený problém naší krajiny“

Nadace Partnerství podpořila v rámci jarního kola grantového řízení Strom života – Pro přírodu projekt s názvem „Černý motokros – … Více


„Karpatské louky“

Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových zdrojů financování Evropské unie … Více


Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje

Cílem projektu probíhajícího v letech 2006 – 2008 bylo rozvinout environmentální vzdělávání v Moravskoslezském kraji a pokrýt tak „bílá místa“ v této … Více


Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná

Projekt „Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná“ byl započat v červenci 2006 a ukončen v roce 2007. Obecným cílem … Více


Javornický hřeben – naše společné přírodní a kulturní dědictví

Česko-slovenský hřeben Javorníků se velmi rychle mění, krajina zarůstá. Pomocí publikací, anket, putovních výstav a diskusí v obcích na obou stranách … Více


Staré krajové odrůdy ovocných dřevin

V rámci projektu byla vydána metodická příručka zabývající se problematikou a možnostmi využití ovocných dřevin nejen na Valašsku. Dozvíte se, … Více