Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Projekty

Výsadby vzácnějších a původních stromů v Beskydech

Již od roku 2006 se naše organizace věnuje pěstování, výsadbě a ochraně původních dřevin v Beskydech. Za tu dobu bylo do … Více


Dokončení likvidace křídlatky v části povodí Odry

Tento projekt doplňuje projekt “Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa” podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Oba projekty dohromady … Více


Likvidace křídlatky v povodí Odry I.

Hlavním cílem projektu bylo zachování cenných ekosystémů v Poodří, které ohrožuje invazní rostlina křídlatka. Dlouhodobě efektivní potlačení křídlatky musí být … Více


Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Od začátku roku 2007 byl realizován v rámci programu Evropské unie LIFE III – Nature čtyřletý projekt „Záchrana lužních stanovišť v povodí … Více


Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech

Jak asi leckdo ví, CHKO Beskydy je součástí pohoří Karpat, nejrozsáhlejšího pohoří Evropy, které zasahuje na území osmi států. Příroda … Více


Louky a křoviny Horního Vsacka

Zabránit mizení druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na tradiční obhospodařování krajiny na Valašsku měl za cíl projekt Louky … Více


Naučná stezka na Satině nejen pro nevidomé

Cílem projektu bylo nalézt optimální trasu a navrhnout jednotlivá zastavení naučné stezky na Satině zaměřenou především na zrakově postižené návštěvníky. … Více


Výukové listy Příroda Beskyd

V rámci tohoto projektu byly doplněny a rozšířeny výukové listy, které byly vydány za podpory MŠMT v roce 2003. Tyto … Více


Botanická zahrádka před „muzeem“ v Dolní Lomné

V rámci nadačního programu Pro budoucnost, který vyhlásila Nadace OKD, jsme v roce 2008 realizovali projekt Botanická zahrádka před „muzeem“ v Dolní … Více


„Černý motokros – opomíjený problém naší krajiny“

Nadace Partnerství podpořila v rámci jarního kola grantového řízení Strom života – Pro přírodu projekt s názvem „Černý motokros – … Více