Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Vzácné druhy

Proč chránit vzácné druhy?

V Beskydech se dosud vyskytují zvířata a rostliny, které už jinde vymizely. Řada z nich je ale i zde ohrožena. Někdy stačí překvapivě málo, aby šance na jejich zachování vzrostla. U některých druhů stačí udržet současný počet jedinců, záchrana jiných už vyžaduje větší úsilí. To se neobejde bez potřebných finančních prostředků.

Můžete podpořit

 • Záchrana tetřeva hlušce
  V současnosti žije v Beskydech deset až dvacet tetřevů. Cílem programu je zajistit podmínky přežití posílením jejich populace kusy ze sousedních států.
 • Záchranný program tisu
  Kdysi běžnou dřevinu beskydských lesů dnes zastupuje už jen asi čtyřicet vzrostlých jedinců. Na základě výjimky ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s lesníky a ochránci přírody už od roku 2003 vysazujeme předpěstované semenáčky tisu zpět do volné přírody. V této činnosti je třeba pokračovat.
 • Podpora chráněných rostlin
  Oměj tuhý moravský najdete na celém světě pouze v beskydských a v malé části slovenských lesů. Hořeček žlutavý je další vzácná rostlina CHKO Beskydy. Existuje mnoho dalších druhů vyžadujících pečlivou ochranu před vymizením.

Více o projektech ZDE

Co už děláme

 • Obnovujeme křoviny, které slouží jako úkryt či hnízdiště mnoha ptačím druhům.
 • Provádíme speciální kosení luk pro ochranu vzácných motýlů. Kosení a pastva prospívá i mnoha vzácným rostlinám, je-li prováděna citlivě a ve správný čas.
 • Ve spolupráci s Akademií věd ČR odchytáváme a pomocí vysílaček sledujeme pohyb a chování velkých šelem — medvěda, vlka a rysa.
 • Připravujeme programy na ochranu vzácných škeblí a ryb.