Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Velké projekty

Co jsou „velké“ projekty?

Jde o projekty zabývající se problémy většího rozsahu nebo probíhající na větším území. Ačkoliv rozhodující prostředky na ně dokážeme získat např. z evropských fondů, „malé“ částky k dofinancování, nezbytně nutné k uvolnění „velkých“ částek, se shánějí obtížně.

Můžete podpořit

 • Záchrana modráska černoskvrnného
  Několik let pečujeme o lokality kriticky ohroženého motýla, který se v Česku hojněji vyskytuje už jen na Horním Vsacku. Situace v jeho ochraně vyžaduje, abychom svou aktivitu rozšířili.
 • Sledování býložravců na česko-slovenském pomezí
  Projekt realizovaný ve spolupráci s Akademií věd ČR a slovenskými partnery navazuje na současně prováděné sledování velkých šelem. Výzkum je v tomto rozsahu v Česku zcela unikátní.
 • Záchrana nejohroženějších přírodních stanovišť
  Vybrali jsme, co je v Beskydech nejcennější. Do prestižního evropského programu LIFE + připravujeme projekt přímo schvalovaný Evropskou komisí.
 • Likvidace křídlatky v povodí Ostravice
  Křídlatka obsazuje stanoviště vzácných původních rostlin a decimuje jejich populace. Chceme pokračovat v likvidaci této agresivní invazní rostliny na dalších místech Beskyd a Podbeskydí.

Více o projektech ZDE

Co už děláme

 • Likvidujeme křídlatku v povodí Odry, na území, jehož rozsah nemá v Evropě obdoby.
 • Ve spolupráci s AV ČR monitorujeme výskyt a chování rysa, vlka a medvěda v Beskydech.
 • Ve spolupráci s dalšími partnery vydáváme tištěné příručky nebo Zpravodaj CHKO Beskydy, kterými informujeme veřejnost, turisty a majitele pozemků o problematice ochrany přírody v Beskydech.