Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Ovce pro krajinu

Proč pást v Beskydech ovce?

Pastva ovcí po staletí utvářela beskydskou krajinu a mnoha místním lidem přinášela obživu. Díky ovcím se vytvořily a udržovaly pastviny tak, jak je známe – s jalovci a mateřídouškou. Ovce a kozy zatím nenahradil jiný způsob vhodného hospodaření. Zachování pastvin, často i v málo přístupných lokalitách, je přitom důležité pro ohrožené druhy rostlin a živočichů, kterým se dávno staly domovem. Udržovanou krajinu ocení i návštěvníci a obyvatelé zdejšího kraje.

Můžete podpořit

  • Chov ovce valašky

Valaška je původní plemeno ovce, dobře přizpůsobené vypásání členitých a svažitých beskydských kopců. Protože neměla velký ekonomický přínos, téměř vymizela. Dnes je její genofond udržován a chráněn.

  • Pastviny pro ohrožené druhy

Právě na méně využívaných pastvinách žijí mnohé vzácné rostliny (např. orchideje) nebo ohrožení motýli. Pastva je pro ně zásadně důležitá. Jinému způsobu obhospodařování, třeba pouze kosení, se nedokážou přizpůsobit.

  • Krajinu pro lidi

Krajina Beskyd je typická střídáním lesů, luk a pastvin. Pastva ovcí je pro její údržbu přirozená a často výhodnější než použití strojů. Nezarostlá, harmonická krajina má svou hodnotu pro lidi, kteří zde žijí, i pro ty, kteří za ní přijíždějí.

Co už děláme

  • Za více než deset let prací v Beskydech se nám podařilo domluvit se s desítkami vlastníků a obnovit zajímavá místa, na nichž se již dlouho nehospodařilo.
  • Kosíme louky a vyřezáváme náletové dřeviny. O řadu míst pečujeme dlouhodobě.
  • Přínos naší péče hodnotíme s pomocí odborníků, kteří vzácné živočichy a rostliny na loukách a pastvinách sledují.