Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Dobrovolníci – jednotlivci a školy

Jak navázat spolupráci?

Ať už s námi chcete udržovat louky, sázet stromky v lesích, nebo chcete přírodu zbavit odpadků, vaše pomoc u nás bude vždy vítána. Kontaktujte nás. Vymyslíme vhodný termín i program. Vezmeme vás na zajímavá místa, která vaši pomoc potřebují.

S čím můžete pomoci?

  • Péče o beskydské lesy

Máte rádi hazard? Pojďte si s námi zasázet! Do beskydských hor vysazujeme původní dřeviny – jedli, buk a tis. Smrková monokultura není IN ani u zvířat. Těm vyhovuje pestrost. Ke změně stačí vaše odhodlání strávit s námi pár hodin na čerstvém vzduchu, teplé oblečení a pevné boty. Výsadby v lesích probíhají v období duben-květen a říjen-listopad. V údolích a sadech nezapomínáme ani na staré krajové odrůdy ovocných dřevin.

  • Záchrana beskydských luk

S ústupem drobných hospodářů pomalu mizí i remízky, pastviny a cenné louky. Mozaika zdejší krajiny se tak postupně vytrácí. Pro zachování typického rázu Beskyd, je potřeba louky pravidelně kosit. Vaše pomoc je vítána! Při jarním úklidu zbavíme louky náletových dřevin. V létě louky pokosíme a uklidíme seno.

  • Sběr odpadků

Mnoho lidí si přírodu stále plete s odpadkovým košem. Pojďte to s námi změnit – čím víc rukou, tím menší nepořádek. Odměna? Místo pro váš odpočinek namísto pohledu na skládku, možná výhra v soutěži „O nejkurióznější nalezený odpadek“.

  • Monitoring vzácných druhů

„Bohužel jsem nic nenašel.“ Internet si neví rady? Beskydy ukrývají ještě mnohá tajemství. Chřástal polní, vranka pruhoploutvá, tetřev, medvěd nebo rys… prozkoumejte s námi svět beskydských rostlin a zvířat. Abychom mohli pomáhat, musíme znát! Proto je třeba data o rozšíření druhů, stavu populací a místa jejich výskytu stále aktualizovat. Výhodou je studium biologických oborů.

 

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt Lidé pro přírodu Beskyd.