Přesun na obsah
 • English
 • Deutsch

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

 • otevřen e-jarmark
 • další nárůst stáda ovcí
 • výsadby planých třešní a lesních jabloní do lesů
 • nový projekt LIFE Ze života hmyzu na podporu modráska černoskvrnného
 • vydána dvě čísla Zpravodaje CHKO Beskydy
 • výsev kokrhele k potlačení třtiny

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2016

 • ovce vřesovky rozšířily naše stádo
 • péče o louky s modráskem bahenním i černoskvrnným
 • vybagrováno několik tůní
 • studie o migračních trasách motýlů v krajině
 • vydána dvě čísla Zpravodaje CHKO Beskydy
 • jubilejní 15. ročník fotosoutěže Valašská krajina

Více…

Výroční zpráva za rok 2015                             

 • péče o 50 hektarů horských luk díky programu LIFE
 • likvidace křídlatky na Bečvě a Ostravici dokončena
 • péče o modráskové louky
 • studie o budoucnosti beskydských řek
 • umístění a zprovoznění pěti geokeší

Více…

Výroční zpráva za rok 2014

 • péče o desítky hektarů horských luk (LIFE) také za pomoci ovcí
 • spolupráce s dobrovolníky na loukách i v lese
 • vykoupení PP Pod Juráškou
 • Fotosoutěž Valašská krajina na webu
 • originální komiksy o problémech beskydské přírody

Více…

 

 

Výroční zpráva za rok 2013

 • úspěch v celoevropské konkurenci v programu LIFE
 • odborné průzkumy i péče o řeky
 • uskutečnění několika akcí s dobrovolníky
 • pořízení vlastního stáda ovcí valašek
 • vytvoření virálního videa o ilegálním motorismu

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2012

 • pokračování čtyřletého projektu monitoringu velkých šelem
 • podání žádosti do evropského fondu LIFE+
 • vyhlášení veřejné sbírky na záchranu modráska černoskvrnného
 • rozvíjení spolupráce s firmami a úřady
 • pokračování ve výsadbách původních druhů stromů

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2011

 • dokončení první etapy likvidace křídlatky v povodí Odry a pokračování další etapy
 • zahájení realizace několika víceletých projektů
 • pokračování publikační činnosti na projektu Jednotný informační a komunikační …
 • rozvíjení spolupráce s firmami a úřady
 • botanické průzkumy v rezervacích Huštýn a Trojačka

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2010

 • dokončení tří významných víceletých projektů
 • pokračování v likvidaci křídlatky v povodí Odry a začátek další etapy
 • zahájení projektu Jednotný informační a komunikační systém …
 • výsadba buků do cenných území Lysé hory
 • botanický a zoologický průzkum v okolí DEZA a.s.

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2009

 • značení hranic nových lesních rezervací (PR Gutské peklo a PR Uplaz)
 • údržba lokality s šafránem karpatským v Zubří
 • zahájení projektu Likvidace křídlatky v povodí Odry – I. etapa
 • nové, přepracované vydání výukových listů Příroda Beskyd
 • vybudování botanické zahrádky v Dolní Lomné

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2008

 • obnova Naučné stezky Čertův mlýn
 • péče o mokřad Vaculov (Malá Bystřice)
 • Workshop o krajových odrůdách ve Valašském muzeu v přírodě
 • zahájení projektu Louky a křoviny Horního Vsacka
 • Zákaz vjezdu – řešení problematiky ilegálního motorismu v přírodě

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2007

 • plán péče o připravovanou rezervaci Gutské peklo
 • obnova Naučné stezky Radegast (Pustevny-Radhošť)
 • projekty „Likvidace křídlatky“, „Věc veřejná“, „Ekocentra MSK“, „Karpatské louky“
 • semináře (Krajinný ráz, 35 let CHKO Beskydy)
 • brožura Návod na použití Beskyd, leták Jak stavět v CHKO Beskydy

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2006

 • obnova vydávání zpravodaje CHKO Beskydy a stránek www.valasskakrajina.cz
 • realizace Naučné stezky a průvodce Lysá hora
 • péče o lesní území (PR Smrk, PR Travný, NPR Pulčín-Hradisko)
 • značení chráněných území (PP Hraniční meandry Odry, PP Vodopády Satiny)
 • příprava na zahájení realizace projektu likvidace křídlatky v povodí Morávky

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2005

 • založení sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve Velkých Karlovicích
 • realizace Naučné stezky Mionší
 • instalace a oprava kovových klecí (3100 ks)
 • šetrné kosení extenzivních pastvin a luk
 • záchranný program tisu (Karolinka, Staré Hamry, Ostravice)

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2004

 • výstava Velké Karlovice – krajina příběhů
 • vybudování Naučné stezky Kamenec ve Frýdlantu n.O
 • zpracování plánů péče PR Kutaný, PP Skálí, PP Brodská a další
 • ochrana obojživelníků při jarním tahu (Oldřichovice, Řeka)
 • ochrana dřevin před zvěří instalace a oprava 3464 ks drátěných oplůtků…

Více…

 

Výroční zpráva za rok 2002

 • výstava „Velké Karlovice – lidé a krajina“
 • vysazeno celkem 2171 stromků
 • ošetřeno  celkem 9 ha luk a pastvin
 • ochrana migrujících žab v Oldřichovicích
 • botanické inventarizační průzkumy (PR Podolánky, PP Pod Juráškou)

Více…