Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Historie

Organizace vznikla v roce 2000 jako jedna ze základních organizací Českého svazu ochránců přírody. U jejího zrodu stáli především Roman Barták (geograf), Martin Kočí (botanik) a Pavel Popelář (lesák). Původně prázdninová brigádnická činnost byla doplněna od roku 2001 pracovním poměrem předsedy (R. Barták) a nástupem prvního civilkáře (Vojtěch Bajer). V roce 2003 zde již celoročně pracovali 4 civilkáři, které v období prázdnin doplňovalo množství brigádníků.

Počátky organizace nebyly nijak jednoduché. Takřka vše bylo budováno „na zelené louce“. Chybělo vybavení, chybělo zázemí i jakýmkoli reálným způsobem zajištěná hmotná budoucnost. Velice úsměvně dnes působí historky o tom, jak se v Brně půjčoval na víkend křovinořez a ten se pak, častokrát s unikajícím benzínem, převážel vlakem.

Salamandr v dalších letech

Rok 2004 byl rokem plným změn. Odešel předseda a fundraiser v jedné osobě (dochází k útlumu projektové činnosti), se vstupem do EU se změnil zákona o DPH (organizace s obratem nad 1 mil.Kč se stávají plátci DPH → zdražení výstupů) a aby toho nebylo málo, tak došlo ke zrušení civilní služby (konec nízkých mzdových nákladů). Na druhou stranu nastoupil nový vedoucí managementových prací (Martin Konupka), čímž došlo ke zefektivnění činnosti a navázání nových kontaktů do komerční sféry.V následném roce 2005 hledala organizace svůj směr, což nakonec mělo představovat i nové logo.

Změna přišla v roce 2006, kdy se podařilo získat velký projekt zprostředkovaný nadací NROS „Ochrana přírody a krajiny v Beskydech – věc veřejná“. Za ním následoval do té doby největší úspěch organizace, kdy jako partner Moravskoslezského kraje realizoval čtyřletý projekt na likvidaci křídlatky v povodí Morávky, což byl teprve druhý projekt LIFE v ČR. Množství dalších realizovaných projektů se promítlo i do pracovního týmu, který se rozšířil o další zaměstnance.

V roce 2008 jsme získali první projekt z Operačního programu, což byl pro nás další úspěch v řadě. V roce 2009 došlo ke změně názvu organizace ze stávajícího 76/13 ZO ČSOP Salamandr na současný ČSOP Salamandr. V roce 2011 dochází k dalšímu rozvoji organizace, kdy se začínáme orientovat na spolupráci, fundraising a propagaci organizace.