Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Etický kodex

Rádi bychom vás seznámili se základními pravidly jednání organizace:

ČSOP Salamandr je tu proto, aby přispěla k zachování a šetrnému rozvoji přírodního a kulturního dědictví Beskyd a jejich širokého okolí. Mezi hlavní cíle patří zajištění praktické péče, informovanosti a odborných činností, které pomohou k zachování a rozvoji tohoto dědictví.

Chceme, aby naše záměry byly čitelné a srozumitelné.

  • Naše poslání, cíle i projekty se snažíme formulovat tak, aby byly jasné, pochopitelné a veřejně známé. Všechny naše aktivity vycházejí z našeho poslání a z našich cílů.

Chceme být transparentní pro veřejnost i pro dárce.

  • O své činnosti pravidelně a podrobně informujeme, především prostřednictvím webových stránek. Uveřejňujeme výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření.
  • Dárce a sponzory informujeme o využití jejich příspěvků, veřejnost informujeme o všech financích, získaných od firem. Získané prostředky využíváme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce.

Chceme získávat peníze zodpovědně.

  • Spolupracujeme i s firmami. Někdy i s těmi, které z přírody získávají. Zvažujeme ale, proč a od koho peníze přijímáme a stojíme si za tím.

Chceme dělat věci, které mají dlouhodobý význam, a také zodpovědně nakládat se získanými prostředky.

  • Snažíme se o minimalizaci nákladů na administrativní činnost, informační materiály tiskneme pokud možno co nejméně a co nejvíce informací dáváme na web.
  • Průběžně sledujeme a hodnotíme výsledky naší činnosti. Pokud provádíme péči o krajinu, snažíme se ve spolupráci s odborníky sledovat její dopad, abychom zbytečně nevyhazovali peníze za něco, co by nepřispívalo ke zlepšení.