Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2011

Poslední letošní číslo Zpravodaje je zaměřeno na turistiku a sport v Beskydech. Dozvíte se např. jaký je provoz na turistických cestách v Beskydech, jaké je zde cyklistické vyžití nebo jaká je návštěvnost Beskyd v porovnání s Jeseníky.

Rozhovor nám poskytl pan Drahomír Strnadel bývalý starosta obce Trojanovice.

Ve „stavařské sekci“ si můžete přečíst, co pro lidi, kteří chtějí stavět v Beskydech, znamená I. a II. zóna.

V rubrice chráněná území po delší odmlce pokračujeme v představování „nových“ rezervací, vyhlášených na konci roku 2010. Tentokrát vám tedy přiblížíme Přírodní rezervaci Lysou horu.

Z beskydských obcí je nyní představena obec Velké Karlovice.

 

Formát zpravodaje: A4, 16 stran, z toho 4 barevné. Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.