Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2010

Poslední číslo zpravodaje CHKO Beskydy za rok 2010 je zaměřeno zejména na lyžování.

Jsou zde probrány např. vlivy zasněžování či osvětlení sjezdovek na přírodu a krajinu. Rozhovor o současné problematice provozu lyžařských areálů v Beskydech nám poskytl pan Marek Cimala. V rubrice chráněná území je představena Národní přírodní rezervace Mazák. Poslední stránka je v tomto čísle věnována Obci Francova Lhota.

Formát zpravodaje: A4, 16 stran, z toho 4 barevné. Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.

 

 

 

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.