Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 4/2007

Hlavní téma tohoto čísla: krajinný ráz a stavby v CHKO, rozhovor s etnografem, PhDr. Jiřím Langerem, CSc. Zamyšlení M. Popelářové „Když se řekne krajina“. Na barevné dvoustránce vyzdvihujeme krásy Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko. Další články jsou zaměřeny na památné stromy nebo kácení dřevin. Na poslední stránce již tradičně představujeme některou organizaci působící v ochraně přírody a krajiny v Beskydech. Tentorkát je to ČSOP Orchicdea Valašsko.

Formát zpravodaje je A4, má 16 stran, z toho 4 barevné a vychází v nákladu 1000 výtisků (2-4x ročně).

Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.