Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 4/08 a 1/09

Další, tentokrát dvojčíslo zpravodaje CHKO Beskydy je zaměřeno na velké šelmy.

Můžete si přečíst články odborníků o stavu šelem v Evropské unii, České republice i Beskydech nebo o migračních koridorech. Z chráněných území jsme vybrali Přírodní rezervacei Makyta. Jsou zde představeny také některé zajímavé projekty v Beskydech. Z organizací se představilo Hnutí DUHA Olomouc.

Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.

Formát zpravodaje: A4, 20 stran, z toho 4 barevné, náklad 1000 výtisků. Zpravodaj vydal ČSOP Salamandr ve Spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Grafika: sumec+ryšková, tisk: PROprint, Český Těšín.