Přesun na obsah
  • English
  • Deutsch

Zpravodaj CHKO Beskydy 3/2012

S příchodem podzimu vychází další číslo Zpravodaje CHKO Beskydy. Novinkou a bonusem pro čtenáře jeho elektronické podoby je celobarevná verze.

Za téma byly tentokrát vybrány linie, které spojují, ale i rozdělují krajinu.

Zajímavé, na náš Zpravodaj poněkud neobvyklé, informace se dozvíte z článku Migrační linie 19. století. Jak to mají těžké ryby při svých tazích našimi řekami, se dočtete v článku Migrovat či nemigrovat. Za ptačím putováním se můžete vydat díky čtení na 10. straně a na 11. straně zjistíte, komu zvoní hrana. V článku Cesty života a smrti se dočtete, co mohou znamenat cesty pro zvířata a rostliny.

O rozhovor jsme tentokrát požádali entomologa Lukáše Spitzera, v rubrice chráněných území je představena Přírodní rezervace V Podolánkách a v rubrice Beskydské obce se představuje obec Zděchov.

Tento zpravodaj vyšel v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko.

Projekt je realizován s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE. Spolufinancováno Moravskoslezským krajem.